Bir Post-Tarihyazıcılığı Olarak Sinema

Her çağın kendi ruhu var, malum. Bana kalırsa içinde bulunduğumuz zamanın ruhunu tanımlayan kavramlardan belki de en güçlüsü post-truth ya da Türkçede kabul görmüş haliyle post-olgusal. Kabaca, belli bir konu hakkında insanların duygu ve kişisel kanaatlerinin somut hakikatlerden daha etkili olma durumunu tanımlıyor. Ekipmansız sanal gerçeklik yani. Bu zemin kaymasının; internet, sosyal medya ve akıllı […]

Bir Post-Tarihyazıcılığı Olarak Sinema